NaXiT™ Text Box: LEINO

Nykyiset vaarat ja ongelmat neulojen ja ruiskujen hävittämisessä. 

Neuloja ei välttämättä hävitetä heti käytön jälkeen paikanpäällä. Käytössä on suuri joukko erilaisia laitteita neulojen ja ruiskujen hävittämiseen. Yhteistä niille on kuitenkin, että neuloja ei välttämättä hävitetä heti käytön jälkeen paikan päällä. Kaikki käytössä olevat tilastot osoittavat, että mitä enemmän aikaa kuluu neulan käytöstä sen hävittämiseen, ja mitä useampi erillinen toimenpide tarvitaan, sitä suuremmaksi onnettomuusriski kasvaa.

Neulojen keruuastioita ei voida pitää joka osastolla ja joka huoneessa. Lasten ja psykiatriset osastot ovat esimerkkejä tapauksista, joissa keruuastia on aina tuotava erikseen muun tavaran mukana osastolle, tai neulat pitää tuoda hävittämättöminä pois, myöhempää, eri paikassa (lääkehuone jne.) tapahtuvaa hävittämistä varten. 

Kipsiin valaminen on vaarallista, kallista ja aikaa vievää. Neulojen kerääminen astioihin, astioiden kuljettaminen eri paikkaan, mahdollinen siirto isompaan astiaan kipsiin valamista varten on sekä kallista että aikaa vievää ja rajallisten henkilöresurssien käyttämistä toisarvoisiin tehtäviin.

Neulojen ja ruiskujen erittely tavallisiin ja ongelmajätteisiin on vaarallista, kallista ja aikaa vievää. Mikäli neulat ja ruiskut erotellaan eri astioihin, on tämä työvaihe erityisen vaarallinen ja hidas sekä siten myös kallis. Rajallisilla henkilöresursseilla olisi varmasti tuottavampaakin tekemistä. Mikäli neulat ja ruiskut heitetään sellaisenaan keruuastiaan, on isokin astia hyvin pian täynnä, koska neulat ja ruiskut ovat sikin sokin astiassa ja astia on siten etupäässä täynnä ilmaa, mutta täynnä. Tällaisen ison ilmaa täynnä olevan astian hävittäminen ongelmajätteenä on kallista.

Ongelmajätteiden kallis hävittäminen. Vaarallisen jätteen määrä on suuri, koska jätteen pakkaustiheys on huono (neulat ja ruiskut sikin sokin). Lisäksi esim. ruiskut ovat tarpeettomasti mukana lisäämässä jätteen määrää.

Markkinoilla ei ole kätevää neulan- ja ruiskuntuhoajaa erityisesti liikkuvissa työtehtävissä toimiville. Tästä johtuen esim. niin kotisairaanhoidossa kuin eläinlääkinnässäkin käytetään kaikenlaisia epäturvallisia ja epätyydyttäviä enemmän tai vähemmän väliaikaisia ratkaisuja.

 Riski, että käytettyjä mutta toimintakuntoisia ruiskuja joutuu väärin käsiin. Mikäli ruiskuja ei tuhota pysyvästi jollakin tavoin, on aina vaara, että toimintakuntoisia ruiskuja joutuu vääriin käsiin. Hoitolaitoksissa on varsin tavanomaista erotella neulat ja ruiskut eri astioihin ongelmajätteen määrän rajoittamiseksi. Tällaisessa tapauksessa ruiskut useimmiten menevät tavallisiin roskiin. Tällöin on vaara, että käytetyt, mutta toimintakuntoiset ruiskut joutuvat vääriin käsiin.

Miten NaXiT auttaa yllämainituissa ongelmissa ja vaaratilanteissa.

NaXiT™  hävittää neulat välittömästi paikan päällä, niin laitoksissa kuin liikkuvassa työssä (kotisairaanhoito, eläinlääkintä jne). Neulojen välitön hävitys paikanpäällä on helpoin ja luotettavin tapa vähentää onnettomuusriskiä oleellisesti. Neuloja ei tarvitse laittaa erikseen jäteastioihin eikä niitä tarvitse kuljettaa mihinkään hävitystä varten. NaXiT™ on pienikokoinen, kevyt helposti mukana kuljetettava henkilö-/osastokohtainen laite. Se toimii mekaanisesti, eikä tarvitse sähköä.

Erillisiä neulojen ja ruiskujen keruuastioita ei tarvita. Koska NaXiT™ säiliöi vain neulan metallisen osan laitteen vaihdettavaan neulasäiliöön, pieneen säiliöön mahtuu useita satoja neuloja, eikä erillisiä isoja keruuastioita tarvita. Mikäli isompia keruuastioita kuitenkin on käytössä, täyttynyt NaXiT™ säiliö voidaan laittaa ko. astiaan, jolloin niiden kapasiteetti kasvaa oleellisesti pakkaustiheyden parantuessa.

Neulojen valaminen kipsiin hävitystä varten on tarpeetonta. NaXiT™ vaihtosäiliö on aina suljettu, kun laite on lukittu tai kun säiliö on irrotettu laitteesta. Täyttynyt säiliö on helposti hävitettävissä sellaisenaan ilman lisätoimenpiteitä.

Ongelmajätteiden kallis hävittäminen. NaXiT™ laitteen käyttö tekee neulojen ja ruiskujen erottelun vaivattomaksi ja turvalliseksi, samalla kun jätteen pakkaustiheys kasvaa oleellisesti. Näin ongelmajätteen määrä pienenee huomattavasti ja vastaavasti jätteen hävityskulut pienenevät. Hinnaltaan edullisten vaihtosäiliöiden vuoksi,  neulojen ja ruiskujen hävitys käyttäen NaXiT™  laitetta on taloudellinen ja työturvallisuutta lisäävä vaihtoehto sairaaloissa ja monissa muissa työtehtävissä.

Ruiskujen uusio- ja väärinkäyttö voidaan estää tuhoamalla ruiskut laitteen kahvassa olevan leikkurin avulla. Myöskään neulojen pituus ei ole ongelma! NaXiT™ katkaisee jopa 56mm pitkät neulat kerralla. Pitemmät neulat voidaan katkaista kahteen tai useampaan osaan. NaXiT™ sopii kaikille tavanomaisille neuloille aina halkaisijaltaan 2mm neulakokoon asti.

Etusivu
NaXiT yleisesti Näin NaXiT toimii Ominaisuudet ja edut
NaXiT eri ammateissa NaXiT ja työturvallisuus Yhteydenottosivu