NaXiT™ Text Box: LEINO

syntyi tarpeesta vähentää vaaratilanteita, vahinkoja ja onnettomuuksia ruiskujen ja neulojen käsittelyssä.

Tuotetta kehitettäessä tutkittiin käyttäjien tarpeita eri sairaalaosastoilla, jotta saatiin selville nykyiset ongelma- ja vaaratilanteet. Tarkoituksena oli kehittää laite, joka täysin uudella tavalla helpottaisi havaittuja ongelmia ja vähentäisi vaaratekijöitä. Tutkimusta suoritettiin Suomen sairaaloissa haastatteluin ja samalla kartoitettiin vastaavia asioita kansainvälisellä tasolla käyttäen kirjallisuus- ja internetlähteitä ympäri maailman.

Neulanpiston seuraukset .

AIDS/HIV, Hepatitis B and C ovat yleisimmät neulanpistosta aiheutuneet patogeenit. Tilanteen jäljittäminen on suhteellisen helppoa sairaaloiden vuodeosastoilla tapahtuvissa tapauksissa. Tilanne on jo vaikeampi, kun neulanpisto tapahtuu ensiavussa, jolloin tarvittava potilaan taustatieto ei ole välittömästi käytettävissä. Pahin on tilanne silloin, kun neulanpisto tapahtuu neulasta, jonka alkuperä ja käyttäjä(t) eivät ole tiedossa ollenkaan. Tämä johtaa poikkeuksetta pitkällisiin tutkimuksiin ja seurantaan, ja aiheuttaa neulanpiston saaneelle henkilölle suuria henkisiä kärsimyksiä. Työantajalle tästä on seurauksena suuret kustannukset ja henkilön pitkä poissaolo työstä.

Huomioita neulojen käsittelyssä tapahtuneista vaaratilanteista
Aikaviive neulojen käytöstä niiden hävittämiseen lisää huomattavasti neulanpiston vaaraa. Tahaton huolimattomuus neulojen hävittämisessä: yllättävän häiriön sattuessa neuloja jää pöydille, jne. Neulanpisto tapahtuu neulanvaihdon yhteydessä

Vain n. yksi neljännes neulanpisto onnettomuuksista tapahtuu injektioprosessin aikana.  Yli 75% neulanpisto-onnettomuuksista tapahtuu vasta injektion antamisen jälkeen. Rauhaton potilas, neulanvaihto tai täytetyn ruiskun ojentaminen työtoverille ovat yleisimpiä syitä. Siivous, neulasuojan uudelleen paikalleen pano, törmääminen työtoveriin, keskenjäänyt ja puutteellinen neulanhävitys ovat myös tavallisia onnettomuussyitä. Neuloja jää vuodepeitteelle, pöydälle, neuloja on piilossa papereiden alla tai  niitä on heitetty roskakoriin. Mitä pitempi aika kuluu injektioprosessista neulan lopulliseen hävittämiseen sitä suuremmaksi neulanpisto onnettomuuden vaara kasvaa. NaXiT™ pienentää oleellisesti neulanpiston vaaraa. Se on tarkoitettu jokaisen työssään  neuloja ja ruiskuja käsittelemään joutuvan henkilön henkilökohtaiseksi työvälineeksi. Käyttämällä NaXiT™ neulantuhoajaa neulat ja ruiskut tulevat varmasti pysyvästi hävitetyksi  välittömästi ja paikanpäällä.

Etusivu             Edellinen sivu           Seuraava sivu              Yhteydenottosivu